Παμπόροβο Πακέτα Σκι Τιμές

Σημαντικό: Οι τιμές είναι σε Ευρώ ανά άτομο και οι κρατησεις πρέπει να γίνονται με προ πληρωμη τουλάχιστον 3 ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης των υπηρεσιών σκι μόνο από την ιστοσελίδα αυτή και όχι επί τόπου στο θέρετρο.
Οι τιμές μας είναι έως και 50% χαμηλότερες από τις τιμές των υπηρεσιών σκι στα θέρετρα. Η κράτηση εξοπλισμού σκι και lift pass θα σας παραδοθεί από τον εκπρόσωπό μας στην ημερομηνία έναρξης και δεν χρειάζεται να περιμένετε για σκι εξοπλισμό, η οποία μπορεί να διαρκέσει έως και 1 ώρα κατά την υψηλή περίοδο.
Οι/η Κάρτες/α Τελεφερίκ θα λάβετε από τον/την εκπρόσωπό μας στο θέρετρο στην ημερομηνία έναρξης των υπηρεσιών σκι ή το προηγούμενο βράδυ μετά από ραντεβού μαζί του/της.
Το εξοπλισμό σκι μπορείτε να λάβετε από την διορισμένη σκι-αποθήκη στην οποία θα κατευθυνθείτε από τον εκπρόσωπό μας.

Χειμερινή Περίοδος για Σκί 2021/22

Σκιέρ - Ενήλικας (18+ y/o) 2 ημέρες 3 ημέρες 4 ημέρες 5 ημέρες 6 ημέρες 7 ημέρες 8 ημέρες 9 ημέρες 10 ημέρες 11 ημέρες 12 ημέρες 13 ημέρες
Πληρής σκι πακέτο :
Eνοικίαση Σκι , Μπότες Σκί, Κάρτα Τελεφερίκ, Σκι Σχολείο (4 ώρες/ανά ημέρα)
133 €
120 €
184 €
166 €
245 €
221 €
301 €
271 €
342 €
308 €
433 €
390 €
474 €
427 €
526 €
473 €
601 €
541 €
642 €
578 €
684 €
616 €
785 €
707 €
Κάρτα Τελεφερίκ 67 €
60 €
95 €
86 €
123 €
111 €
151 €
136 €
179 €
161 €
217 €
195 €
245 €
221 €
273 €
246 €
301 €
271 €
329 €
296 €
357 €
321 €
395 €
356 €
Κάρτα Τελεφερίκ, Eνοικίαση Σκι , Μπότες Σκί 73 €
66 €
105 €
95 €
137 €
123 €
166 €
149 €
197 €
177 €
239 €
215 €
269 €
242 €
301 €
271 €
332 €
299 €
362 €
326 €
393 €
354 €
436 €
392 €
Πακέτα Σκι για αρχάριους σκιέρ:
Eνοικίαση Σκι , Μπότες Σκί, Κάρτα Τελεφερίκ, Σκι Σχολείο (4 ώρες/ανά ημέρα)
- - - - 312 €
281 €
- - - - - - -
Κάρτα Τελεφερίκ, Σκι Σχολείο (4 ώρες/ανά ημέρα) 118 €
106 €
165 €
149 €
219 €
197 €
258 €
232 €
307 €
276 €
376 €
338 €
425 €
383 €
472 €
425 €
516 €
464 €
565 €
509 €
614 €
553 €
680 €
612 €
Σκιέρ - Παιδί (7 - 11.9 y/o) 2 ημέρες 3 ημέρες 4 ημέρες 5 ημέρες 6 ημέρες 7 ημέρες 8 ημέρες 9 ημέρες 10 ημέρες 11 ημέρες 12 ημέρες 13 ημέρες
Πληρής σκι πακέτο :
Eνοικίαση Σκι , Μπότες Σκί, Κάρτα Τελεφερίκ, Σκι Σχολείο (4 ώρες/ανά ημέρα)
79 €
71 €
114 €
103 €
149 €
134 €
183 €
165 €
219 €
197 €
261 €
235 €
297 €
267 €
332 €
299 €
366 €
329 €
401 €
361 €
437 €
393 €
479 €
431 €
Κάρτα Τελεφερίκ 37 €
33 €
55 €
50 €
73 €
66 €
88 €
79 €
106 €
95 €
125 €
113 €
143 €
129 €
161 €
145 €
175 €
158 €
193 €
174 €
211 €
190 €
230 €
207 €
Κάρτα Τελεφερίκ, Eνοικίαση Σκι , Μπότες Σκί 45 €
41 €
67 €
60 €
86 €
77 €
106 €
95 €
125 €
113 €
151 €
136 €
170 €
153 €
191 €
172 €
211 €
190 €
230 €
207 €
249 €
224 €
277 €
249 €
Πακέτα Σκι για αρχάριους σκιέρ:
Eνοικίαση Σκι , Μπότες Σκί, Κάρτα Τελεφερίκ, Σκι Σχολείο (4 ώρες/ανά ημέρα)
- - - - 183 €
165 €
- - - - - - -
Κάρτα Τελεφερίκ, Σκι Σχολείο (4 ώρες/ανά ημέρα) 69 €
62 €
99 €
89 €
130 €
117 €
158 €
142 €
189 €
170 €
227 €
204 €
257 €
231 €
287 €
258 €
316 €
284 €
347 €
312 €
377 €
339 €
415 €
374 €
Σκιέρ - Youth (12 - 17.9 y/o) 2 ημέρες 3 ημέρες 4 ημέρες 5 ημέρες 6 ημέρες 7 ημέρες 8 ημέρες 9 ημέρες 10 ημέρες 11 ημέρες 12 ημέρες 13 ημέρες
Πληρής σκι πακέτο :
Eνοικίαση Σκι , Μπότες Σκί, Κάρτα Τελεφερίκ, Σκι Σχολείο (4 ώρες/ανά ημέρα)
120 €
108 €
167 €
150 €
221 €
199 €
272 €
245 €
310 €
279 €
391 €
352 €
429 €
386 €
477 €
429 €
543 €
489 €
581 €
523 €
619 €
557 €
709 €
638 €
Κάρτα Τελεφερίκ 52 €
47 €
74 €
67 €
98 €
88 €
119 €
107 €
140 €
126 €
171 €
154 €
192 €
173 €
214 €
193 €
238 €
214 €
259 €
233 €
280 €
252 €
312 €
281 €
Κάρτα Τελεφερίκ, Eνοικίαση Σκι , Μπότες Σκί 62 €
56 €
87 €
78 €
114 €
103 €
138 €
124 €
163 €
147 €
200 €
180 €
225 €
203 €
249 €
224 €
276 €
248 €
301 €
271 €
325 €
293 €
362 €
326 €
Πακέτα Σκι για αρχάριους σκιέρ:
Eνοικίαση Σκι , Μπότες Σκί, Κάρτα Τελεφερίκ, Σκι Σχολείο (4 ώρες/ανά ημέρα)
- - - - 289 €
260 €
- - - - - - -
Κάρτα Τελεφερίκ, Σκι Σχολείο (4 ώρες/ανά ημέρα) 106 €
95 €
148 €
133 €
195 €
176 €
231 €
208 €
275 €
248 €
337 €
303 €
380 €
342 €
423 €
381 €
462 €
416 €
506 €
455 €
549 €
494 €
610 €
549 €
Snowboarders - Ενήλικας (18+ y/o) 2 ημέρες 3 ημέρες 4 ημέρες 5 ημέρες 6 ημέρες 7 ημέρες 8 ημέρες 9 ημέρες 10 ημέρες 11 ημέρες 12 ημέρες 13 ημέρες
Full snowboard package: Snowboard hire, Soft boots hire, Lift pass, Snowboard school( 2 h per day) 133 €
120 €
184 €
166 €
245 €
221 €
301 €
271 €
342 €
308 €
433 €
390 €
474 €
427 €
526 €
473 €
601 €
541 €
642 €
578 €
684 €
616 €
785 €
707 €
Κάρτα Τελεφερίκ, Ενοικίαση Σνόουμπορντ, Σνοουμπόρντ Μπότες 73 €
66 €
105 €
95 €
137 €
123 €
166 €
149 €
197 €
177 €
239 €
215 €
269 €
242 €
301 €
271 €
332 €
299 €
362 €
326 €
393 €
354 €
436 €
392 €
Learn to snowboard package: Snowboard hire, Soft boots hire, Lift pass, Snowboard school( 2 h per day) - - - - 312 €
281 €
- - - - - - -
Lift pass, Snowboard school( 2 h per day) 118 €
106 €
165 €
149 €
219 €
197 €
258 €
232 €
307 €
276 €
376 €
338 €
425 €
383 €
472 €
425 €
516 €
464 €
565 €
509 €
614 €
553 €
680 €
612 €
Snowboarders - Παιδί (10 - 11.9 y/o) 2 ημέρες 3 ημέρες 4 ημέρες 5 ημέρες 6 ημέρες 7 ημέρες 8 ημέρες 9 ημέρες 10 ημέρες 11 ημέρες 12 ημέρες 13 ημέρες
Κάρτα Τελεφερίκ, Ενοικίαση Σνόουμπορντ, Σνοουμπόρντ Μπότες 45 €
41 €
67 €
60 €
86 €
77 €
106 €
95 €
125 €
113 €
151 €
136 €
170 €
153 €
191 €
172 €
211 €
190 €
230 €
207 €
249 €
224 €
277 €
249 €
Learn to snowboard package: Snowboard hire, Soft boots hire, Lift pass, Snowboard school( 2 h per day) - - - - 183 €
165 €
- - - - - - -
Snowboarders - Youth (12 - 17.9 y/o) 2 ημέρες 3 ημέρες 4 ημέρες 5 ημέρες 6 ημέρες 7 ημέρες 8 ημέρες 9 ημέρες 10 ημέρες 11 ημέρες 12 ημέρες 13 ημέρες
Full snowboard package: Snowboard hire, Soft boots hire, Lift pass, Snowboard school( 2 h per day) 120 €
108 €
167 €
150 €
221 €
199 €
272 €
245 €
310 €
279 €
394 €
355 €
429 €
386 €
477 €
429 €
543 €
489 €
581 €
523 €
619 €
557 €
709 €
638 €
Κάρτα Τελεφερίκ, Ενοικίαση Σνόουμπορντ, Σνοουμπόρντ Μπότες 62 €
56 €
87 €
78 €
114 €
103 €
138 €
124 €
163 €
147 €
200 €
180 €
225 €
203 €
249 €
224 €
276 €
248 €
301 €
271 €
325 €
293 €
362 €
326 €
Learn to snowboard package: Snowboard hire, Soft boots hire, Lift pass, Snowboard school( 2 h per day) - - - - 289 €
260 €
- - - - - - -
Lift pass, Snowboard school( 2 h per day) 106 €
95 €
148 €
133 €
195 €
176 €
231 €
208 €
275 €
248 €
337 €
303 €
380 €
342 €
423 €
381 €
462 €
416 €
506 €
455 €
549 €
494 €
610 €
549 €
Παιδική χαρά - Παιδί 2 ημέρες 3 ημέρες 4 ημέρες 5 ημέρες 6 ημέρες 7 ημέρες 8 ημέρες 9 ημέρες 10 ημέρες 11 ημέρες 12 ημέρες 13 ημέρες
Σκι νηπιαγωγείο - μισή μέρα (4 - 6.9 y/o) 35 €
32 €
53 €
48 €
69 €
62 €
83 €
75 €
97 €
87 €
118 €
106 €
132 €
119 €
149 €
134 €
166 €
149 €
180 €
162 €
193 €
174 €
219 €
197 €
Σκι νηπιαγωγείο - μια μέρα (4 - 6.9 y/o) 73 €
66 €
102 €
92 €
129 €
116 €
154 €
139 €
183 €
165 €
227 €
204 €
256 €
230 €
285 €
257 €
307 €
276 €
337 €
303 €
366 €
329 €
380 €
342 €


κάντε κράτηση

Υπηρεσίες Σκι - Παρατηρήσεις

Κρατήσεις για τις υπηρεσίες σκι / snowboard και τα lift pass θα σας παραδοθούν από την εκπρόσωπο μας στο Παμπόροβο Galina Dafova στο κύριο χιονοδρομικό κέντρο/σχολείο (τηλ +359 887 636 000) - Χιονοδρομικό Κέντρο Νούμερο 2 - Malina κάθε μέρα το πρωί - στις ημερομηνίες έναρξης των υπηρεσιών σκι. Μπορείτε να συναντήσετε Galina Dafova στον δεύτερο όροφο στην αίθουσα Νούμερο 6 από τις 09.00 εώς 10.00 το πρωί οπού θα πάρετε τα σκι / snowboard, τα lift pass σας και θα σας παρουσιάσει τον εκπαιδευτή σκι σας έαν έχετε. Σε περίπτωση που χρειάζεστε περαιτέρω βοήθεια κατά τη διάρκεια της διαμονής σας η Galina Dafova θα σας βοηθήσει.